Obchodno-zábavné centrum Ostrava

Zámer vychádza z realizácie obdobného jestvujúceho centra Aupark v Bratislave a z jeho stále rastúcej obľúbenosti a návštevnosti.

Návrh rieši využitie predmetného územia na kultúrne, spoločenské a obchodno-zábavné centrum Aupark so zámerom vytvoriť polyfunkčný objekt, ktorý bude spĺňať všetky kritériá na využitie pozemku v centrálnej mestskej zóne ako aj požiadavky investora.

Zámer vychádza z realizácie obdobného jestvujúceho centra Aupark v Bratislave a z jeho stále rastúcej obľúbenosti, návštevnosti ako aj zo záujmu predovšetkým maloobchodníkov o nájom a prevádzku obchodných, spoločenských a kultúrnych prevádzok. Cieľom je vytvoriť nákupné a zábavné centrum mestského typu s regionálnym významom.

  • Región: Ostravský (Česká republika)
  • Typ objektu: Polyfunkčný komplex
  • Typ projektu: Novostavba
  • Stupeň projektu: Štúdia
  • Rok vypracovania: 2005
  • Investor: HB Reavis
  • Zastavaná plocha: –
  • Celková podlažná plocha: 29 285 m2