Objekt pre zdravotníctvo Turčianske Teplice

Objekt je situovaný v kúpeľnom areáli Turčianskych Teplíc. Z funkčného hľadiska bude budova poskytovať priestory pre bazény a liečebné balneo-terapeutické procedúry.

Objekt je situovaný v kúpeľnom areáli Turčianskych Teplíc. Projekt rieši zmenu pred dokončením jestvujúcej rozostavanej budovy. Budova má formu prízemného objektu. Z funkčného hľadiska bude budova poskytovať  priestory pre bazény a liečebné balneo-terapeutické procedúry. Architektúra je moderná, riešená čistou, harmonickou a prehľadnou kompozíciou jednoduchých geometrických tvarov s použitím moderného tvaroslovia a moderných materiálov. Architektonický výraz zodpovedá funkcii budovy. Plášť je riešený ako kombinácia plných stenových segmentov a zasklených stien. Na streche je navrhnutý kupolový svetlík. Konštrukčne sa jedná o kombináciu murovaných a železobetónových nosných stien so železobetónovými stropnými doskami a murovaným zatepleným opláštením s metalickým obkladom.

  • Región: Banskobystrický
  • Typ objektu: Objekt pre zdravotníctvo
  • Typ projektu: Novostavba
  • Stupeň projektu: Stavebné povolenie
  • Rok vypracovania: 2004
  • Investor: Slovenské lieèebné kúpele a.s.
  • Zastavaná plocha: 1 350 m2
  • Celková podlažná plocha: 1 350 m2