Jozefská ulica Bratislava

Objekt je situovaný v centre Bratislavy na Jozefskej ulici. Jedná sa o rekonštrukciu jestvujúceho objektu s nadstavbou jedného podlažia.

Budova je zrealizovaná v prieluke, má šesť nadzemných a jedno podzemné podlažie. Strecha je šikmá. Z funkčného hľadiska bude budova poskytovať prenajímateľné priestory pre administratívu, v parteri budú situované obchody a služby a v suterénnych priestoroch je navrhnuté zázemie. Na piatom a šiestom nadzemnom podlaží sú situované dva trojizbové byty. Architektúra je moderná, riešená čistou, harmonickou a prehľadnou kompozíciou jednoduchých geometrických tvarov s použitím moderného tvaroslovia a moderných materiálov. Architektonický výraz odpovedá funkcii budovy. Plášť je riešený ako kompozícia plných stien s bodovými oknami a vonkajších zasklených stien v parteri a v strede fasády. Konštrukčne sa jedná o železobetónový skelet s keramickými stropnými doskami a murovaným zatepleným opláštením s omietkou.

  • Región: Bratislavský
  • Typ objektu: Polyfunkčná budova
  • Typ projektu: Rekonštrukcia
  • Stupeň projektu: Realizácia
  • Rok vypracovania: 2004
  • Investor: KS-investa s.r.o.
  • Zastavaná plocha: 180 m2
  • Celková podlažná plocha: 1150 m2