Dňa 14.11.2012 sa uskutočnila komentovaná prehliadka hotela Mercure za účasti partnerov z dodávateľských firiem (Kaldewei, Duravit, Hans Grohe, Axor) doplnená o odborný výklad autora stavby – Ing. arch. Juraja Jančinu.
/14.11.2012/

Dňa 14.11.2012 sa uskutočnila komentovaná prehliadka hotela Mercure za účasti partnerov z dodávateľských firiem (Kaldewei, Duravit, Hans Grohe, Axor) doplnená o odborný výklad autora stavby – Ing. arch. Juraja Jančinu. Na začiatku boli predstavené jednotlivé spoločnosti a v krátkych príspevkoch odprezentovali novinky a svoju celkovú filozofiu. Následne Ing. arch. Juraj Jančina formou krátkej a pútavej prezentácie predstavil hotel Mercure, ako špecifický projekt, jeho filozofiu a celú cestu od štúdie až po položenie posledného koberca.

Po krátkej prestávke nasledovala komentovaná prehliadka vybraných častí hotela, kde boli priamo ukázané ako atypické, tak typizované riešenia a ich dopad na kvalitu a fungovanie stavby.

Prehliadka bola zavŕšená rautom, kde okrem dobrého jedla dostali účastníci malú pozornosť od jednotlivých firiem a z rúk Ing. arch. Jančinu obdržali knihu mapujúcu 20-ročné pôsobenie firmy Jančina architekti.

Celé podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Ing. arch. Ľubice Fábri z ARCHA Center.