Naši drahí kolegovia sa rozhodli ukázať svoje športové nadanie a hájili farby našej architektonickej kancelárie na futbalovom turnaji BIFC 2013.

Naši drahí kolegovia sa rozhodli ukázať svoje športové nadanie a hájili farby našej architektonickej kancelárie na futbalovom turnaji BIFC 2013. Turnaj sa konal v sobotu 25. 5. 2013 v športovej hale Mladosť na Trnavskej ulici v Bratislave. Náš tím sa umiestnil na peknom 8. mieste. Rozhodli sme sa začať intenzívnejšie venovať tréningom, aby sme budúci ročník obsadili “medailové” pozície 🙂