Ďalším úspechom nášho ateliéru je ocenenie vo vyzvanej urbanisticko – architektonickej súťaži “Bajkalská/Záhradnícka”

Náš atelier sa môže pochváliť ďalším úspechom v poradí. Tentokrát ním je ocenenie vo vyzvanej urbanisticko architektonickej súťaži “Bajkalská/Záhradnícka”.

Jedinečný pozemok, lokalita a presne zadefinované požiadavky investora sú predpokladom úspešného projektu. Keď sa k tomu pridá kreativita a príbeh, ktorý sa prejaví v celkovom urbanistickom koncepte, v architektonickom riešení objektov, aj okolí, vrátane detailov, ktoré oslovia užívateľov aj návštevníkov, je okrem zaručeného úspechu investora vytvorený krásny priestor pre ľudí, v ktorom sa príjemne žije a pracuje.