Hotel Mercure, Bratislava – EN

Objekt je situovaný v centre Bratislavy na Jozefskej ulici. Jedná sa o rekonštrukciu jestvujúceho objektu s nadstavbou jedného podlažia.

Hotel Mercure – Klenot uprostred chaosu

Budova je navrhnutá na mieste existujúcich administratívnych objektov a je tvorená ich rekonštrukciou, nadstavbou a prístavbou. Parcela sa nachádza v centre mesta pri Hlavnej železničnej stanici. Na prízemí sú sústredené vstupné hotelové priestory a priestory hotelových služieb. Vstupné priestory tvorí hotelová hala a recepčná prevádzka s hotelovou administratívou. Z haly sú prístupné jednotlivé trakty hotelových služieb a to: fitnes, drobné predajné jednotky so sortimentom orientovaným na hotelových návštevníkov, bar, reštaurácia a konferenčná hala. Konferenčná a reštauračná časť majú prepojenie na kuchyňu orientovanú do zadnej časti prevádzky s kontaktom na zásobovanie. Priestory na troch suterénnych podlažiach slúžia pre potreby parkovania hotelových hostí a zamestnancov a plochy zázemia – sklady, manipuláciu s bielizňou a technológie. Na všetkých poschodiach sa nachádzajú hotelové izby. Najvyššie, siedme nadzemné podlažie je určené ako technologický priestor. Architektúra budovy je moderná, riešená kompozíciou čistých plôch oživených lokálnym zvlnením fasády. Reprezentuje charakter hotelovej prevádzky poskytujúcej solídnosť a moderné služby.

  • Región: Bratislavský
  • Typ objektu: Hotel
  • Typ projektu: Novostavba
  • Stupeň projektu: Územné rozhodnutie
  • Rok vypracovania: 2006
  • Investor: –
  • Zastavaná plocha: 1 800 m2
  • Celková podlažná plocha: 10 400 m2