Aupark Tower – EN

Pre Aupark Tower sú charakteristické výnimočné záhradné zelené terasy na dvadsiatich dvoch podlažiach a stupňovitý tvar s ustúpenými časťami.

Moderná administratívna budova Aupark Tower je umiestnená v severozápadnej časti areálu nákupno-zábavného centra Aupark, ktorý rozširuje. Objekt je situovaný na Einsteinovej ulici v bratislavskej mestskej časti Petržalka.

Budova má formu kompozície výškového objektu s podnožou. Výšková časť má jedno podzemné a 23 nadzemných podlaží. Podnož má okrem jedného podzemného aj tri nadzemné podlažia. Z funkčného hľadiska sa v podnoži rozširujú priestory pre obchod a služby, ktoré sú obchodnou pasážou priamo prepojené na starý Aupark. Nad obchodnou časťou sú prenajímateľné kancelárske priestory a v suteréne parkovacie priestory. Členenie prenajímateľných plôch je variabilné aj v obchodnej aj v administratívnej časti. Variabilita je zabezpečená skeletovým nosným systémom, minimalizáciou vnútorných nosných konštrukcií a pôdorysným rozvrhnutím vertikálnych jadier. Obchody sú situované obojstranne po stranách vnútornej pasáže prepojenej na jednotlivých úrovniach eskalátorom.

Administratívna časť má formu dispozičného päťtraktu s funkčným využitím traktov: kancelárie, chodba, vertikálna komunikácia, chodba, kancelárie. Pre výškovú časť je charakteristická kombinácia presklenej vertikály a pásového rytmu okien a plných parapetov. Pre budovu je charakteristická časť zimných záhrad v hlavnom komunikačnom jadre na každom druhom podlaží.