Spoločnosť Jančina architekti patrí k najvýznamnejším architektonickým spoločnostiam, ktoré pôsobia na Slovensku, ale aj v zahraničí. Architektonická firma Jančina architekti sa stala hlavným partnerom medzinárodného festivalu architektúry a urbanizmu „Czech Architecture Week 2012“.
/Praha, Október 2012/

Spoločnosť Jančina architekti patrí k najvýznamnejším architektonickým spoločnostiam, ktoré pôsobia na Slovensku, ale aj v zahraničí. Architektonická firma Jančina architekti sa stala hlavným partnerom medzinárodného festivalu architektúry a urbanizmu „Czech Architecture Week 2012“, v rámci ktorého zahájila oslavy svojho úspešného dvadsaťročného pôsobenia.

„Sme veľmi radi, že sme sa mohli tejto výnimočnej udalosti zúčastniť, predstaviť v Prahe všetko, čo máme za sebou a tiež uviesť do života knihu, ktorá mapuje celú našu históriu“, vyhlásil Ing. arch. Juraj Jančina, majiteľ a konateľ spoločnosti.

Slávnostný večer v Míčovně Pražského hradu /4. 10. 2012/

Pri príležitosti zahájenia 6. ročníka medzinárodného festivalu architektúry a urbanizmu „Czech Architecture Week” usporiadali jeho organizátori tlačovú konferenciu, ktorá sa konala dňa 2. 10. 2012 v priestoroch Letohrádku královny Anny (Belvedere). V nadväznosti na to sa dňa 4. 10. 2012 konal pod záštitou Ministra dopravy ČR, Ministerky kultúry ČR, Ministerstva kultúry SR, Ministra pre miestny rozvoj ČR, Ministerstva obchodu a priemyslu ČR, Ministerstva životného prostredia ČR, Primátora mesta Prahy, Štátneho fondu dopravnej infraštruktúry a Zväzu podnikateľov v stavebníctve ČR, a tiež za prítomnosti mnohých významných osobností, slávnostný večer v priestoroch Míčovny Pražského hradu. Partnerom tohto večera bola skupina Jančina architekti, ktorá odprezentovala svoju 20-ročnú tvorbu a pôsobenie na trhu stavebníctva a architektúry formou interaktívnej prezentácie a tiež formou publikácie mapujúcej jej doterajšiu históriu. Táto aktivita je nepochybne dôležitým medzníkom v doterajšom pôsobení skupiny Jančina architekti a rovnako štartom do novej etapy úspešných rokov či posilnenia pozície silného hráča na trhu.

Viac informácií na oficiálnej stránke Czech Architecture Week: www.architectureweek.cz