Aupark Košice

Novodobé mestské centrum, stojace na historickej Citadele. Aupark Košice - archaické korene moderného námestia.

Objekt je situovaný v Košiciach na Námestí osloboditeľov. Budova má formu kompozície výškového 2-objektu s 20 nadzemnými podlažiami a 3-podlažnej podnože s výrazným pozdĺžnym tvarom. Hmotové členenie odpovedá funkčnému zónovaniu- výšková časť slúži pre administratívu, podnož pre funkcie obchodu, služieb a zábavy.
Prenajímateľné plochy obchodu a služieb sú radené po stranách vnútornej pasáže. Pasáže prebiehajú pozdĺž podnože a sú na jednotlivých výškových úrovniach navzájom prepojené eskalátormi. Súčasťou stavby je kino. Objekt má 2 podzemné podlažia slúžiace pre parking. Architektúra je moderná, riešená čistou, harmonickou a prehľadnou kompozíciou jednoduchých geometrických tvarov s použitím moderného tvaroslovia a moderných materiálov. Architektonický výraz odpovedá funkcii budovy. Pre výraz je charakteristický motív kompaktných sklenených fasád ohraničených nepriehľadným fasádnym rámom, motívy striedania horizontálnych pásov parapetov a okien na výškovej časti, a motív preskleného vstupného kubusu. Konštrukčne sa jedná o železobetónový skelet so železobetónovými stropnými doskami.

  • Región: Košický
  • Typ objektu: Polyfunkčné centrum
  • Typ projektu: Novostavba
  • Stupeň projektu: Štúdia
  • Rok vypracovania: 2004
  • Investor: Aupark s.r.o.
  • Zastavaná plocha: 20 000 m2
  • Celková podlažná plocha: 157 000 m2
Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás!

Adresa:

Vysoká 26
811 06 Bratislava
Slovak republic

Tel:

00421 (0) 2 5720 3010
00421 (0) 908 725 685

Fax:

00421 (0) 2 5720 3019

E-mail: