Malý Trh

Malý Trh

Architektúra, pýtajúca si odvahu. Malý trh - loď, ktorá priplávala do Bratislavy. Budova na Malom trhu úplne zmenila kolorit vtedajšej spiacej časti Bratislavy.

Originálna administratívna budova sa nachádza na križovatke ulíc Mlynské Nivy a Malý Trh v blízkosti Ondrejského cintorína v Bratislave.

Objekt je určený predovšetkým pre administratívne účely. Pre kancelárie firiem je vhodný najmä pre svoju polohu v centre mesta.

Dispozične je budova riešená ako voľný pôdorys s členením priestoru podľa potreby nájomcov.

Na prvom podlaží sa nachádzajú obchodné priestory a vstupná hala, druhé až šieste podlažie je určené pre kancelárske priestory.

Dva suterény slúžia pre parkovanie a technológiu. Kvôli priestorovým limitom musel by vjazd/výjazd z budovy riešený auto výťahom.

Ocenenie Ocenenie: V celoslovenskej súaži Stavba roka 2005 udelená cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva za originálne hmotovo - priestorové a architektonické riešenie v centrálnej mestskej zóne.

  • Región: Bratislavský
  • Typ objektu: Administratívna budova
  • Typ projektu: Novostavba
  • Stupeň projektu: Realizácia
  • Rok vypracovania: 2001
  • Investor: Malý trh s.r.o.
  • Zastavaná plocha: 868 m2
  • Celková podlažná plocha: 3 805 m2
Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás!

Adresa:

Vysoká 26
811 06 Bratislava
Slovak republic

Tel:

00421 (0) 2 5720 3010
00421 (0) 908 725 685

Fax:

00421 (0) 2 5720 3019

E-mail: