Blok D Lazaretská

Objekt je situovaný v centre Bratislavy na Lazaretskej ulici v Starom meste. Ide o nadstavbu, ktorou sa rozššíri jestvujúci polyfunkčný objekt. Budova má formu ležžiaceho kvádra.

Objekt je situovaný v centre Bratislavy na Lazaretskej ulici v Starom meste. Ide o nadstavbu, ktorou sa rozššíri jestvujúci polyfunkčný objekt. Budova má formu ležžiaceho kvádra s prevládajúcim d從kovým charakterom, osadená je na dvojpodlažžnej jestvujúcej podnožži, slúžžiacej pre parkovacie účely. Nadstavba je od jestvujúcej časti čiastočne odsadená o výššku jedného podlažžia. Navrhovaná časť s dvomi podlažžiami využžíva jestvujúci parter pre vstupnú halu. Z funkčného hľadiska budova poskytuje prenajímateľné administratívne priestory, parter slúžži na obchodné účely. Členenie prenajímateľných plôch je variabilné. Variabilita je zabezpečená skeletovým nosným systémom - minimalizáciou vnútorných nosných konšštrukcií a pôdorysným rozvrhnutím vertikálnych jadier. Dispozične ide o trojtrakt v členení: kancelária, chodba, kancelária. Konšštrukčne ide o žželezobetónový skelet so žželezobetónovými stropnými doskami.

  • Región: Bratislavský
  • Typ objektu: Administratívna budova
  • Typ projektu: Novostavba
  • Stupeň projektu: Územné rozhodnutie
  • Rok vypracovania: 2004
  • Investor: Nákupné centrum s.r.o.
  • Zastavaná plocha: nadstavba
  • Celková podlažná plocha: 2 000 m2
Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás!

Adresa:

Vysoká 26
811 06 Bratislava
Slovak republic

Tel:

00421 (0) 2 5720 3010
00421 (0) 908 725 685

Fax:

00421 (0) 2 5720 3019

E-mail: