Projekty

Všetko sa rodí z myšlienky a inak to nie je ani v architektúre Juraja Jančinu. Každá jeho stavba vzniká z idey, či emócie, ktorá je neuchopiteľná, nemá formu ani tvar, ale postupne ju už cítiť vo vzduchu, a dá sa poznať jej charakter, z ktorej sa pomaly vynára príbeh, dodávajúci stavbe koncept a vzhľad.

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás!

Adresa:

Vysoká 26
811 06 Bratislava
Slovak republic

Tel:

00421 (0) 2 5720 3010
00421 (0) 908 725 685

Fax:

00421 (0) 2 5720 3019

E-mail: