Spoločnosť

Spoločnosť

Skupinu Jančina architekti tvorí a v súčasnosti pod logom Jančina architekti pôsobí architektonický a projektový tím viacerých podnikateľských subjektov, a to Ing. arch. Juraj Jančina - autorizovaný architekt a najmä architektúrou sa zaoberajúce spoločnosti AKJ s.r.o a AKJančina s.r.o, ktoré sa vyprofilovali postupom času z architektonickej kancelárie založenej Ing. arch. Jurajom Jančinom v roku 1992, a ktoré v súčasnosti pôsobia pod jeho vedením.

Architektonický a projektový tím skupiny Jančina architekti sa zameriava na komplexné služby klientom už od vzniku architektonickej kancelárie. Naším cieľom je architektúru skutočne tvoriť, nezostať v rovine kreatívnych návrhov. Za dôležité považujeme živé a funkčné budovy, ktoré dokážeme postaviť, nie teoretické štúdie a plány, aké vieme nakresliť.

Je nám blízky moderný výtvarný názor súčasnej západnej architektúry. Nové materiály a technológie dávajú našim tvorcom obrovskú slobodu. O to dôležitejšie je pre nás rešpektovať vyššie princípy, vplyvy a pôsobenie diela na okolie. Snažíme sa o harmóniu účelu a formy, aby ľudia v postavenom objekte radi žili, pracovali, trávili voľný čas – jednoducho komunikovali. Našim cieľom je, aby sa táto komunikácia prenášala ďalej, do života samotnej stavby, ktorá zmysluplne slúži svojmu účelu a pritom napĺňa estetické kritériá.

Architektonický a projektový tím skupiny Jančina architekti má viac než 50 odborníkov a sme tímom schopným realizovať rozsiahle projekty. O kvalite služieb a úspešnom zhmotnení predstáv investora však nerozhoduje len veľkosť. V oveľa väčšej miere sú to vedomosti a skúsenosti, ktoré sme zozbierali pri práci na významných projektoch, či už išlo o objekty a celky obytné, administratívne, multifunkčné alebo nákupné centrá. Stabilná, zohratá a kompetentná skupina špecialistov vie pružne reagovať na zmenu podmienok a podávať špičkový výkon aj v náročných podmienkach. V tom je naša sila a dôvera investorov je dôkazom, že precízna práca a zodpovedný prístup nachádzajú pozitívnu odozvu.

Práca architektonického a projektového tímu skupiny Jančina architekti zahŕňa celú oblasť projektovania, poradenstva a inžinierskej činnosti. Architektonicko-stavebné dielo dokážeme projekčne zastrešiť od ideového návrhu až po samotnú realizáciu. V prípade individuálneho želania vieme klientom dodať aj jednotlivé dohodnuté služby.

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás!

Adresa:

Vysoká 26
811 06 Bratislava
Slovak republic

Tel:

00421 (0) 2 5720 3010
00421 (0) 908 725 685

Fax:

00421 (0) 2 5720 3019

E-mail: