Ocenenia

Stavba roka

Ocenenie 2013 - Hotel Mercure, Bratislava - súťaž WAN Hotel of the Year 2013, špeciálna pochvala poroty

Ocenenie 2009 - Apollo Business Center II, Bratislava - Cena za architektúru CE.ZA.AR v kategórii Exteriér

Ocenenie 2009 - Apollo Business Center II, Bratislava – súťaž Stavba roka, Cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy

Ocenenie 2005 - Apollo Business Center I, Bratislava – Cena za architektúru CE.ZA.AR v kategórii Občianske a priemyselné stavby

Ocenenie 2005 - Apollo Business Center I, Bratislava– súťaž Stavba roka, nominácia na Hlavnú cenu

Ocenenie 2005 - Administratívna budova Malý trh, Bratislava – súťaž Stavba roka, Cena združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva

Ocenenie 2003 - Polyfunkčný objekt Lazaretská, Bratislava – súťaž Stavba roka, Cena zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Ocenenie 2002 - Aupark Shopping Center, Bratislava – súťaž Stavba roka, Cena Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ocenenie 2002 - Aupark Shopping Center, Bratislava – súťaž Stavba roka, nominácia na Hlavnú cenu

Ocenenie 2001 Aupark Shopping Center – Špeciálna cena Interiér roka 2000 – 2001

Ocenenie 1998 - Poštová banka, ústredie, Bratislava – súťaž Stavba roka, Hlavná cena

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás!

Adresa:

Vysoká 26
811 06 Bratislava
Slovak republic

Tel:

00421 (0) 2 5720 3010
00421 (0) 908 725 685

Fax:

00421 (0) 2 5720 3019

E-mail: