Filozofia

V realizovaných a využívaných dielach z tvorby architektonického a projektového tímu skupiny Jančina architekti sú vizuálne pretavené naše základné princípy, vnímanie priestoru a architektúry samotnej. Hlásime sa k svojej práci, sme hrdí na jej výsledky a uvedomujeme si vlastnú zodpovednosť za dlhodobý vplyv, ktorý má architektonické dielo na svoje prostredie.

Pravdivosť

Vo vzťahu k ľuďom i k stavebnému dielu, ktorého funkčnosť je vyjadrená jeho vonkajšou podobou. Hľadáme najlepšie riešenie pri zohľadnení všetkých dostupných faktov. Ak je to potrebné, prijímame zmeny a racionálne reagujeme na nové situácie, aby sme spoločne s investorom dospeli k optimálnemu výsledku.

Zodpovednosť

Za vytvorené diela prevezmeme a nesieme osobnú zodpovednosť. Snažíme sa o vysoký štandard a kvalitnú prácu. Za svojím názorom si stojíme a naše rozhodnutia sme schopní obhájiť.

Rešpektovanie vyšších princípov

Veríme, že stavebné dielo musí byť v súlade so svojím prostredím, umožňovať jeho ďalší rozvoj a nespôsobiť zbytočné straty kultúrno-historických hodnôt. Funkčnosť a estetická stránka musia byť vyvážené a zohľadňovať účelnosť diela.

Perfekcionizmus v prístupe k práci

Architektúra nemá druhú šancu, nie je možné testovať jednotlivé riešenia. Preto venujeme vysokú pozornosť každému detailu, berieme do úvahy široký okruh vplyvov a faktov. Naším cieľom je profesionálny rast, spolupráca na medzinárodnej úrovni a uplatnenie tvorivých schopností tímu v náročných svetových podmienkach.

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás!

Adresa:

Vysoká 26
811 06 Bratislava
Slovak republic

Tel:

00421 (0) 2 5720 3010
00421 (0) 908 725 685

Fax:

00421 (0) 2 5720 3019

E-mail: